Look Inside

FIN/FINGER SIGNAGE

ป้ายชี้ถูกนำมาใช้ในกรณีที่มีทางสัญจรหลายทิศทาง หลายแยก สามารถวางได้ทุกมุม ทุกจุด ตามความเหมาะสมของการใช้งาน ป้ายชี้เป็นป้ายที่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างมากสำหรับพื้นที่สาธารณะ ช่วยในเรื่องการบอกทางได้อย่างแม่นยำ และไม่สับสน เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสำหรับ โรงพยาบาล, สนามกอล์ฟ, หมู่บ้าน หรือมหาวิทยาลัย

ป้ายครีบ หรือฝรั่งเค้าเรียกกันว่าป้ายฟิน ซึ่งแปลว่าครีบ ก็เพราะลักษณะของตัวป้ายมันเป็นครีบๆ นั่นเอง เป็นป้ายที่ดูโดดเด่น สง่างาม รูปทรงผอมเพรียวเรียวยาว สามารถออกแบบจะให้เป็นแนวกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โมเดิร์นร่วมสมัย หรือสไตล์คลาสสิค ได้ทุกรูปแบบ ในแง่ของการทำงานสามารถทำได้หลากหลายตำแหน่ง หน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทาง ป้ายแผนผัง ป้ายข้อมูลต่างๆ ฯลฯ จะเป็นป้ายภายใน หรือภายนอกก็ได้