Look Inside

FREE STANDING SIGNAGE

ในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ให้ติดป้าย ผนังอาจไม่มีโครงสร้างเพียงพอสำหรับป้ายขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมาก หรือไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ป้ายตั้งพื้นสามารถตอบโจทก์นี้ได้อย่างลงตัว, เด่นสะดุดตา และเหมาะสมกับทุกบริเวณพื้นที่