ABOUT US

We are design & production service
Nearly 20 years of work experience, & More than just design team

รู้จักกับเรา…
ประสบการณ์การทำงานเกือบ 20 ปี จากการทำธุรกิจออกแบบ และรับเหมาเล็กๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 และกลับมาทำงานเป็น Design Director ในบริษัทออกแบบมีชื่อแห่งหนึ่ง ในปี พ.ศ.2544 และหลังจากนั้นก็ออกมาเพื่อเริ่มรวมตัวก่อตั้งทีมรีโวลกรุ๊ปในปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเพื่อนนักออกแบบตกแต่ง, นักออกแบบกราฟฟิค, โปรแกรมเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, นักประชาสัมพันธ์ และสุดยอดช่างฝีมือ มาร่วมทีมด้วย จากนั้นเราก็เริ่มการปฏิวัติตัวเองที่เคยทำงานภายใต้แนวคิด ระบอบของบริษัทมาโดยตลอด เปลี่ยนมาเป็นการกำหนดมาตรฐานในการทำงานเสียใหม่ ตั้งแต่วิธีในการเริ่มต้นศึกษาข้อมูลจากลูกค้า การนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า การสัมผัสเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง การจินตนาการแบบอิสระไม่มีข้อจำกัด การผสมผสานงานออกแบบ และติดตามผล รวมถึงการสำรวจข้อผิดพลาด, ข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข
 

It’s all about us…

Nearly 20 years of work experience, From a small business of the design and production in 1998 and  in 2001 become a design director at a design company.

Until departure from the company to establish the team in 2007 with teammates as interior designer, graphic designer, programmers, marketing, public relations experts and superb craftsman. Then we start the revolution, from the past we work in accordance with company system. We are currently working on new standards, start with a detailed study of customer information. Suggested new ideas and new insights to our customers. Access to real customer needs. The independent imagination no limits. Integrated design and evaluate the result of work including checking for errors and defects to improve.

Revolgroup, is somehow different from all the others, is more than just freelance design team. We have the personnel with different skills. That means we have the ability to design various types.

We think what sets us apart is the other stuff: not so much what we’ve learnt as what we are: empathetic, imaginative, approachable. We believe that design should be exciting, memorable and effective and not restricted to one particular format. We are always on the look out for new ways to answer the briefs of our clients, offering both cuttingedge design and new media to traditional craft and production.

This profile is a showcase of a few of our many successful projects, a summary of our ability to retain individuality whilst constantly providing well thought out solutions.

รีโวลกรุ๊ป เราคือทีมงานที่มีความแตกต่าง ซึ่งเป็นมากกว่าแค่ทีมนักออกแบบอิสระ เรามีบุคลากรที่มีความชำนาญงานแตกต่างกัน ซึ่งหมายถึงเรามีความสามารถในการออกแบบหลากหลายประเภท และปฏิบัติงานด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ทัดเทียมกันกับรูปแบบบริษัท
 
เราคิดว่าสิ่งต่างๆ ที่เรากำหนดในการทำงาน วิธีคิดในการทำงาน ในทุกๆ จินตนาการนั้นที่ทำให้เราแตกต่าง เราทุกคนเชื่อว่าการออกแบบควรจะน่าตื่นเต้น, น่าจดจำ และมีประสิทธิภาพโดยไม่จำกัดรูปแบบ เรามักจะมองหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทก์ให้กับลูกค้าของเรา การปฏิบัติงานของเราเป็นรูปแบบที่ครบวงจรตั้งแต่การทำข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบ ออกแบบ เขียนแบบ จนกระทั่งขั้นตอนการผลิต-ก่อสร้าง
 
ข้อมูลโดยรวมของเราได้แสดงผลงานเพียงบางส่วนเท่านั้น เป็นการนำเสนอการรวบรวมความสามารถของเราที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า แก้ปัญหา, คิดให้ออกและดีที่สุด และหากท่านมีความต้องการชมผลงานเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา…