Skip to main content

A well-designed

ARCHITECTURE & INTERIOR SERVICES

“นักออกแบบมีทักษะในการทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ตามงบประมาณ สวยงาม และมีคุณภาพ คุณจะมั่นใจได้ว่าโครงการของคุณจะประสบความสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุน งานออกแบบที่ออกแบบโดยนักออกแบบมืออาชีพจะเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการของคุณ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในภายหลังอีกด้วย

การออกแบบตกแต่งคือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบตอบโจทก์รวมถึงการใช้เทคนิคความสามารถเฉพาะตัวในการวิเคราะห์ในแง่ของการใช้งาน สุขอนามัย ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ของผู้ใช้งาน ความสวยงาม และความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์”

CULTURE

สร้างสรรค์แต่ละโครงการโดยไม่ซ้ำ

Innovate each project uniquely.

01

ส่งมอบเกินงบให้กับลูกค้าของเราเสมอ

Always overdeliver to our clients.

02

สร้างสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน

Build things that inspire people.

03

DESIGN PROCESS

ขั้นตอนงานออกแบบ:

 • ดูแลขั้นตอนการออกแบบตกแต่งรวมทั้งการจัดทำงบประมาณ และระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการ – วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและเป้าหมาย – รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ และศึกษาโครงการ ทำความเข้าใจกับความต้องการในแง่มุมต่างๆ แนวโน้มเศรษฐกิจ ข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบ
 • กำหนดแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นในการทำงาน งบประมาณ ความเหมาะสม และความสวยงาม จนเป็นที่น่าพอใจ
 • พัฒนารูปแบบ และนำเสนอการออกแบบขั้นสุดท้าย
 • การกำหนดวัสดุ, วัสดุปิดผิว, เฟอร์นิเจอร์แบบบิลท์อิน, เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว และรายการอุปกรณ์ต่างๆ ดำเนินการเขียนแบบ และข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการก่อสร้าง
 • การทำงานร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่นำเสนอบริการระดับมืออาชีพในด้านเทคนิค เช่น งานระบบไฟฟ้า หรืองานโครงสร้างฯลฯ
 • จัดเตรียมรายการประกอบแบบ เอกสารต่างๆที่จำเป็น ชี้แจงแบบ และเงื่อนไขต่างๆ ให้แก่ผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้าง เพื่อทำการเสนอราคา
 • ตรวจสอบ และประเมินผลการก่อสร้าง ของผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างทั้งในระหว่างดำเนินการจนถึงเสร็จสิ้นส่งมอบงาน

BUILD PROCESS

ขั้นตอนงานก่อสร้าง:

หลังจากขั้นตอนการออกแบบ และเขียนแบบก่อสร้างเสร็จสิ้นจนกระทั่งลูกค้าอนุมัติให้ดำเนินงานก่อสร้าง

 • เตรียมพื้นที่
 • ขั้นตอนงานวางผังอาคาร
 • งานขุดเจาะเสาเข็ม
 • งานฐานรากโครงสร้างชั้นล่าง
 • งานโครงสร้างชั้นบน โครงหลังคา และวางระบบสุขาภิบาล
 • งานมุงหลังคา โครงสร้างบันได งานหล่อชิ้นส่วนต่างๆ
 • ก่อผนัง ติดตั้ง เตรียมงานระบบไฟฟ้า-ประปา
 • งานฉาบผนัง และติดตั้งฝ้าเพดาน
 • งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง รวมถึงวัสดุตกแต่ง พื้น-ผนัง และงาน Build-in
 • ทำความสะอาด และตรวจความเรียบร้อย
 • ส่งมอบงาน

ตามบันทึกข้อตกลงตามรายละเอียดในแต่ละโครงการ ระหว่างทีมงานออกแบบ และลูกค้า

OUR SERVICES:

Our range of design types ranges from residential to commercial spaces.

COMMERCIAL

shopping
store
grocery store
supermarket
floating market
retail
spa & massage
showroom
bank

HOSPITALITY

lodging
hotels
hostel
resort

nightlife
pub
bar
club

restaurant
fine dining
bistro
fast food
food court
cafe

OFFICES

corporate
workplace
co-working space

RESIDENTIAL

houses
apartment
condominium
penthouse

EDUCATIONAL

university
institute
schools
classroom
college
library
nursery

HEALTHCARE

hospital
clinic
pharmacy
laboratory

EXHIBITION

museum
gallery
event