ประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี
เราเป็นมากกว่าทีมนักออกแบบ
แต่เรามีหน้าที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

“หน้าที่ของเราเริ่มตั้งแต่ความคิด และการพัฒนาแนวคิดไปจนถึงการสร้างจินตนาการให้เป็นจริง เราเชื่อในวิธีการ และเทคนิคการสร้างงานของเรา ทุกโครงการของลูกค้าของเราคืองานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ และพร้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหาในแต่ละโครงการ เป้าหมายหลักของเราคือการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของตัวโครงการ และตัวตนของลูกค้าซึ่งเป็นจิตวิญญาณของโครงการ ทุกบุคลิกลักษณะถูกผ่านการออกแบบให้เหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และโครงการ เราทำงานโดยการตอบสนองความสะดวกสบาย, รสนิยม, ไลฟ์สไตล์ ด้วยสุนทรียภาพการตกแต่ง การแปลงพื้นที่ของทุกโครงการให้เป็นงานศิลปะ แต่มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในแต่ละฟังก์ชัน และอยู่ในงบประมาณที่กำหนด”

ปาณวาฏ ชุมสาย ณ อยุธยา
Founder/Creative Director

It’s all about us…

ประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี

จากการทำธุรกิจออกแบบ และรับเหมาเล็กๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2544 ได้เริ่มทำงานเป็น Design Director ในบริษัทออกแบบมีชื่อแห่งหนึ่ง และหลังจากนั้นอีก 6 ปี ก็ได้ออกมาจากการทำงานบริษัท และทำการรวมตัวก่อตั้งทีมรีโวลกรุ๊ป™ ในปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเพื่อนนักออกแบบตกแต่ง, นักออกแบบกราฟฟิค, โปรแกรมเมอร์, ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, นักประชาสัมพันธ์ และสุดยอดช่างฝีมือ มาร่วมทีมด้วย จากนั้นเราก็เริ่มการปฏิวัติตัวเองที่เคยทำงานภายใต้แนวคิด-ระบอบของบริษัทมาโดยตลอด เปลี่ยนมาเป็นการกำหนดมาตรฐานในการทำงานเสียใหม่ ตั้งแต่วิธีในการเริ่มต้นศึกษาข้อมูลจากลูกค้า การนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า การสัมผัสเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง การจินตนาการแบบอิสระไม่มีข้อจำกัด การผสมผสานงานออกแบบ และติดตามผล รวมถึงการสำรวจข้อผิดพลาด, ข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข

รีโวลกรุ๊ป™ เราคือทีมงานที่มีความแตกต่าง ซึ่งเป็นมากกว่าแค่ทีมนักออกแบบอิสระ เรามีบุคลากรที่มีความชำนาญงานแตกต่างกัน ซึ่งหมายถึงเรามีความสามารถในการออกแบบหลากหลายประเภท และปฏิบัติงานด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ครบถ้วน

การทำงานของเรา วิธีคิดในการทำงาน ในทุกๆ จินตนาการนั้นที่ทำให้เราแตกต่าง เราทุกคนเชื่อว่าการออกแบบควรจะน่าตื่นเต้น, น่าจดจำ และมีประสิทธิภาพโดยไม่จำกัดรูปแบบ เรามักจะมองหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทก์ให้กับลูกค้าของเรา การปฏิบัติงานของเราเป็นรูปแบบที่ครบวงจรตั้งแต่การทำข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบ ออกแบบ เขียนแบบ จนกระทั่งขั้นตอนการผลิต-ก่อสร้าง

ข้อมูลโดยรวมของเราได้แสดงผลงานเพียงบางส่วนเท่านั้น เป็นการนำเสนอการรวบรวมความสามารถของเราที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า แก้ปัญหา, คิดให้ออกและดีที่สุด และหากท่านมีความต้องการชมผลงานเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา…